Hạn chế thao tác nhầm trên OPPO F3 Plus

Tính năng này giúp bạn xóa bỏ lo lắng với tình huống khi lấy điện thoại từ túi quần ra sử dụng.

Hạn chế thao tác nhầm trên OPPO F3 Plus như sau:

Bước 1: Vào “Cài đặt” chọn “Cử chỉ và chuyển động”.

Vào Cài đặt chọn Cử chỉ và chuyển động

Vào “Cài đặt” chọn “Cử chỉ và chuyển động”.

Bước 2: Bật “Hạn chế thao tác nhầm”.

Bật Hạn chế thao tác nhầm

Bật “Hạn chế thao tác nhầm”.

Như vậy là đã hoàn tất quá trình thiết lập, chúc các bạn thành công.

Trả lời